economie

07 dec 2012, 09:09

Duitse eilanden in verzet tegen energiecentrale Eemshaven

De zeven Oost-Friese eilanden in Duitsland komen in verzet tegen de kolengestookte energiecentrale die in de Eemshaven gebouwd wordt. Ze zijn bang dat de centrale een nadelig effect heeft op het toerisme op de Duitse Wadden.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

De eilanden hebben aangegeven gezamenlijk bezwaar te maken en willen dat de bouw stopt. Daarbij worden ook gemeenten aan de Duitse kust, inclusief de stad Emden betrokken.

Plaatselijke Groene politici hebben al geklaagd dat Nederland in strijd met het Eems-Dollardverdrag en in strijd met Europees recht zonder samenspraak met Duitsland te werk gaat.