economie

02 jan 2013, 22:10

Drentse VVD - gedeputeerde Tanja Klip-Martin stapt op

De ook in bestuurlijke kringen in Groningen bekende VVD-gedeputeerde Tanja Klip-Martin legt haar functie neer omdat ze een andere baan heeft gekregen.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

Mevrouw Tanja Klip-Martin gaat de functie van dijkgraaf bekleden bij het kersverse waterschap Vallei en Veluwe. Het is een volgende stap in de loopbaan van Klip, dieals gedeputeerde ook al jarenlang actief was in het waterdomein. De datum van indiensttreding is afhankelijk van de kroonbenoeming die in
maart verwacht wordt. Daarmee beëindigt zij haar gedeputeerdeschap gedurende 8 jaar voor de VVD.

De afgelopen jaren beheerde Klip naast milieu, bodem, klimaat en energie en een deel cultuur de portefeuille waterbeleid.

Daarbinnen was zij o.a. verantwoordelijk voor de innovatieve
grondwatervisie en voor de realisatie van verschillende projecten op het gebied van waterkwaliteit en –kwantiteit. Ze werkte samen met de waterschappen aan de realisatie van
waterberginggebieden om wateroverlast te voorkomen.