economie

28 jan 2009, 10:10

Docent Hanzehogeschool geeft ondernemers ‘zwaar weer-tips’

Vandaag neemt vicevoorzitter van het College van Bestuur van de Hanzehogeschool Groningen, mevrouw drs. M.C.J van Os, het eerste exemplaar in ontvangst van het boek ‘Ondernemen in zwaar weer – 99 handige tips om te overleven of glansrijk ten onder te gaan!’ van docent mr. drs. Antonie Kerstholt, werkzaam bij het Instituut voor Bedrijfskunde van de Hanzehogeschool.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

Antonie Kerstholt is econoom en bedrijfsjurist en heeft meer dan 25 jaar praktijkervaring op het gebied van corporate recovery, restructuring en crisismanagement. Vanuit een jarenlange multidisciplinaire praktijkervaring als management consultant en curator geeft hij praktische tips hoe om te gaan met een (dreigende) discontinuïteit van de onderneming. In zijn boek gaat hij niet alleen in op financiële, organisatorische en commerciële aspecten maar ook worden er handige tips gegeven hoe om te gaan met het juridische domein en de wisselwerking tussen deze aandachtsgebieden.

De uitreiking van het eerste exemplaar vindt om 14.00 uur plaats in de Marie Kamphuisborg op het Zernikecomplex.