economie

15 jan 2009, 08:08

Delfzijl investeert in Groningse streekproducten

De gemeente gaat verspreid over de komende zes jaar 45.705 euro beschikbaar stellen voor het project ‘Streekproducten uut Grunnen’. Dit project is de tweede fase van het in 2003 gestarte LEADER-programma ter professionalisering en stimulering van streekproducten in Groningen.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

Met deze tweede fase willen de betrokken organisaties in de provincie Groningen (gemeenten, producenten, bedrijven en stichtingen) bereiken dat het aantal plattelandswinkels toeneemt van 10 naar 25, dat er meer speltproducten komen, dat de omzet van Gegarandeerd Groningen-producten met 30 procent stijgt, dat er meer streekproducten komen en dat boerderijwinkels worden gestimuleerd en geprofessionaliseerd. Daarnaast wordt gewerkt aan versterken van (internationale) samenwerking tussen de betrokken partijen. Kortom, het streven is de streekproducten steeds beter te vermarkten, zodat voor productie en verkoop steeds minder overheidssteun nodig is.

‘Streekproducten uut Grunnen’ is een LEADER-project. LEADER staat voor ‘Liaison Entre Actions de Développement de l’Economie Rurale’ en zet in op het versterken van de economische ontwikkeling van het platteland. LEADER wordt gefinancierd uit het Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling. Overigens stelt de gemeente als voorwaarde dat alle betrokken gemeenten meedoen met de financiering.