economie

29 okt 2012, 17:05

Bouwwerkzaamheden Groninger Forum en Vindicat: wat gebeurt er deze week?

Deze week wordt begonnen met het graven van de diepwandpanelen. In de diepwandpanelen worden grote wapeningskorven geplaatst. De diepwandsleuven worden gevuld met beton. De aanwezige grond wordt vervolgens uit de diepwandsleuven gehaald en afgevoerd.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

Het verwijderen van de oude funderingspalen verloopt moeizaam en zal ook volgende week nog verder gaan.

De Schoolstraat zal binnenkort, voor de duur van de bouw van het Forum, worden afgesloten voor het autoverkeer. De Schoolstraat blijft wel toegankelijk voor voetgangers en fietsers.

Vindicat

De Soilmix-wanden zijn deze week nog aan het uitharden. Hierna kan gestart worden met de ontgraving van de bouwput. Het uitharden van de wanden wordt door middel van druktesten bewaakt. Zodra de wanden voldoende zijn uitgehard, wordt er een steunconstructie geplaatst. Een zogenaamd 'stempelraam'.

Deze week worden de resten van de Soilmix-wanden opgeruimd. Verder is er een extra inrit naar de bouwplaats gemaakt. De stoeptegels zijn vervangen voor vier grote betonnen rijplaten, zodat de vrachtwagens makkelijk het terrein op kunnen komen.