economie

03 aug 2001, 00:12

Bedrijfsruimte Zernike Sciencepark uitgebreid

Bedrijven uit de ICT-wereld en de life sciences-sector krijgen meer ruimte op het Zernike Sciencepark. Het college van Burgemeester en Wethouders heeft versneld een planologisch voorbereidingsbesluit genomen voor het terrein. Hierdoor wordt de bouw van meer en grotere bedrijfspanden mogelijk.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

De gemeente en de universiteit overwegen meer grond vrij te maken voor de vestiging van bedrijven. Deze moeten dan bij voorkeur wel aan de universiteit zijn gerelateerd.
Het voorbereidingsbesluit geeft de dienst Ruimtelijke Ordening en Economische Zaken twee jaar de tijd om een aangepast bestemmingsplan te maken waarbij het terrein het karakter van een campus krijgt. De kern van het oude bestemmingsplan blijft overeind.