economie

23 jan 2009, 17:05

Activiteiten van failliete trailerbouwer uit Leek voortgezet in Hoogeveen

De activiteiten van het onlangs gefailleerde Happy Trailer B.V., met vestigingen te Leek en Franeker, zullen in afgeslankte vorm voortgezet worden binnen de trailerafdeling van N.C.H. te Hoogeveen. N.C.H. en de curator mr. R. Verdonk te Heerenveen hebben daarover overeenstemming bereikt. Dat meldt een woordvoerder van de Noordelijke Ontwikkelings Maatschappij (NOM). De overeenkomst omvat de immateriële activa en intellectuele eigendommen. Er zal aan 6 medewerkers van de voormalige vestiging Leek een arbeidsovereenkomst worden aangeboden. Tevens is de orderportefeuille overgenomen, zodat de klanten van Happy Trailer de door hen bestelde speciaal trailers geleverd kunnen krijgen.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

 

De aandeelhouders van N.C.H. Beheer B.V., Investerings- en Ontwikkelingsmaatschappij voor Noord-Nederland (N.V. NOM) en PT Invest B.V., hebben hun goedkeuring aan de overeenkomst gehecht, en beogen met de voortzetting van een deel van de activiteiten om:
1. de positie van N.C.H. op de markt van speciaal trailers te versterken;
2. de werkgelegenheid welke gemoeid is met de bouw van deze speciaal trailers te behouden voor het Noorden van Nederland.

De activiteiten zullen worden geïntegreerd binnen de afdeling trailerbouw van N.C.H. te Hoogeveen, waar al een aantal jaren speciaal trailers worden gebouwd. N.C.H. verheugt zich op een uitbreiding van haar trailer programma, dat goed aansluit bij de bestaande trailerbouw activiteiten. Tevens ontstaat door de integratie de mogelijkheid voor de klanten binnen een breder concept tot klantspecifiek eindproducten te komen.

N.C.H. Hydraulic Systems BV


N.C.H. Hydraulic Systems BV in Hoogeveen is sinds de jaren vijftig specialist in de ontwikkeling, productie en verkoop van zogenaamde container handling systemen op trucks en trailers. Dankzij de betrouwbaarheid en veelzijdigheid van de systemen heeft N.C.H. een grote internationale reputatie opgebouwd. De systemen vinden hun weg naar afnemers vnl. binnen Europa, maar ook in het Verre Oosten.

N.V. NOM


De NOM verstrekt risicodragende financiering en participeert in Noord-Nederlandse bedrijven, biedt begeleiding bij investeringen, subsidies en locatiekeuze, bevordert investeringen in Noord-Nederland en initieert projecten die de concurrentiekracht van het regionale bedrijfsleven vergroten.
NOM Finance is onderdeel van NOM en is een betrokken investeerder die investeert in kansrijke ondernemingen. Daarbij gaat de betrokkenheid verder dan alleen het verstrekken van risicodragend vermogen.

NOM Finance zet de kennis en ervaring van participaties, financiers en adviseurs actief in voor de ondernemingen in haar portefeuille. Er wordt gezocht naar investeringsmogelijkheden in startende en groeiende ondernemingen en in ondernemingen waar opvolging of overname aan de orde is. NOM heeft circa € 100 miljoen geïnvesteerd in ruim 130 ondernemingen die gevestigd zijn of zich gaan vestigen in Groningen, Frŷslan of Drenthe.