bereikbaarheid-verkeer

25 aug 2016, 11:11

Zomerwerkzaamheden en hinder op ringwegen bijna voorbij: nieuwe deklagen en stil asfalt aangebracht

Zomerwerkzaamheden en hinder op ringwegen bijna voorbij: nieuwe deklagen en stil asfalt aangebracht

De zomerwerkzaamheden, waarbij een deel van de ringwegen in Groningen van een nieuwe deklaag worden voorzien, naderen hun voltooiing. Tot morgen, vrijdag, is een afslag van de Eemshavenweg naar de oostelijke ringweg nog gestremd.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

De werkzaamheden gingen 20 juni j.l. van start. De werkzaamheden bestaan er uit dat de ringwegen in Groningen - het traject vanaf het knooppunt Driebond  tot aan het knooppunt Reitdiep - een nieuwe (stille) asfaltdeklaag krijgen. En ook nieuwe belijning, nieuwe bebording en vervanging van geluidsschermen (Ring Noord).

 

 Klaar voor Ring Zuid


De werkzaamheden aan de oostelijke, noordelijke en westelijke ringweg hebben in totaal vijf jaar geduurd. Na de zomerwerkzaamheden zijn deze gedeelten van de ring klaar om de komende omleidingen voor de werkzaamheden aan de Zuidelijke Ringweg op te vangen.Nog uit de voeren werkzaamheden

 

Tot vrijdag 26 augustus:


De verbinding van de Eemshavenweg naar de oostelijke ringweg gestremd. Daarnaast is er op de Eemshavenweg een 2-0 systeem in werking ter hoogte van het industrieterrein het Witte Lam.

Van 14 tot 26 augustus: aanbrengen van nieuw asfalt op de Oostelijke Ringweg.
Doorgaand verkeer blijft mogelijk met vermindering van rijstroken.  

 

Donderdag 25 augustus 6:00 uur tot vrijdag 26 augustus 15:00 uur:


Werkzaamheden op de zuidzijde van de oostelijke ringweg vanuit de richting Eemshaven, na de oprit  De Hunze-Noord tot het viaduct Stadsweg. Op dat moment zijn de af- en toeritten Kardinge  en Ulgersmaborg en De Hunze-zuid afgesloten.

Voor actuele informatie en uitgebreid kaartmateriaal zie ook deze : www.ringgroningen.nl