bereikbaarheid-verkeer

10 feb 2016, 10:10

Zes miljoen voor uitbreiding P+R Hoogkerk: 400 parkeerplaatsen er bij

Zes miljoen voor uitbreiding P+R Hoogkerk: 400 parkeerplaatsen er bij

Het college van Gedeputeerde Staten van Groningen heeft gisteren besloten zes miljoen euro extra beschikbaar te stellen voor het verder ontwikkelen van P+R in Hoogkerk. Het gaat zo goed met de belangstelling voor de huidige locatie die vijf jaar geleden werd geopend, en waar bijna zeshonderd auto’s kunnen worden geparkeerd, dat de parkeercapaciteit moet worden uitgebreid.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

Door extra parkeerplaatsen te realiseren, maar ook door extra bussen te laten rijden van Hoogkerk naar Groningen, hopen GS het probleem van filevorming op de A7, en daarmee van het afnemen van de bereikbaarheid van Groningen te verminderen. Dat meldt vandaag het Dagblad van het Noorden.

 

Het gaat momenteel dus behoorlijk goed met de belangstelling voor de P+R in Hoogkerk. De gemiddelde bezettingsgraad is zeventig procent. Het gaat om forenzen die het handig vinden wanneer ze hun auto op dit Transferium kunnen stallen. Vervolgens gaan ze dan met de bus naar Groningen.
 

GS van Groningen willen het Transferium Hoogkerk met maar liefst 400 parkeerplaatsen uitbreiden. Ook het feit dat er volgend jaar ingrijpende maatregelen komen aan de zuidelijke ringweg is een reden om nu al te investeren in voorzieningen om het openbaar vervoer te bevorderen, zoals dus een Transferium.

In totaal is er bijna acht miljoen extra beschikbaar gesteld voor de bevorder8ing van het openbaar vervoer in de Regio Groningen – Assen.