bereikbaarheid-verkeer

26 okt 2016, 13:01

Werkzaamheden zuidelijke ringweg volgend jaar zomer van start

Werkzaamheden zuidelijke ringweg volgend jaar zomer van start

De werkzaamheden aan de ombouw van de zuidelijke ringweg in Groningen gaan volgend jaar zomer van start. Tot die tijd is er op de ringweg nog geen omvangrijke hinder te verwachten. De meest ingrijpende werkzaamheden vinden plaats in 2018 en 2019. De nieuwe ringweg is naar verwachting in 2021 klaar.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

Planning

Hoewel de werkzaamheden aan de zuidelijke ringweg pas volgend jaar van start gaan, start de aannemer - Combinatie Herepoort - daarvoor al met de afbraak van huurwoningen aan de noordzijde van de H.L. Wichersstraat (november 2016), de aanleg van de Helperzoomtunnel (begin 2017) en de aanleg van een op- en afrit voor bussen bij de P+R bij Hoogkerk (ook vanaf begin 2017).

Beperken verkeershinder

Combinatie Herepoort gaat maatregelen nemen om de hinder voor het verkeer te beperken. Zo wordt de verdiepte ligging in één keer aangelegd in plaats van in twee delen, waardoor de bouwtijd hiervan een jaar korter is verwacht. Dit betekent ook minder hinder voor weggebruikers en omwonenden.

Beperken overlast voor omwonenden

De direct omwonenden gaan serieuze overlast ondervinden van de ombouw van de zuidelijke ringweg. Combinatie Herepoort probeert de overlast voor omwonenden zo veel mogelijk tegen te gaan. In de buurt van huizen en scholen kiest Combinatie Herepoort niet voor heien, maar voor schroefpalen. Dit veroorzaakt minder geluidsoverlast en trillingen.

Verder komen bij de tijdelijke wegen en rondom de grotere werkzaamheden geluidsschermen om het lawaai te dempen. Het bouwverkeer wordt beperkt door grond waar mogelijk niet af te voeren, maar te hergebruiken. Rond de bouwplaatsen worden stewards ingezet. Zij zijn het aanspreekpunt voor omwonenden en proberen kleinere problemen direct op te lossen.

Wie overlast door wegwerkzaamheden in de stad ervaart, kan terecht bij een nieuw centraal loket van Groningen Bereikbaar: het Loket Verkeer & Werkzaamheden, tijdens kantooruren ook bereikbaar op (050) 367 89 89 en loketverkeer.werkzaamheden@groningen.nl.

Een bestand met een tiental impressies van de nieuwe weg is via deze link te downloaden!