bereikbaarheid-verkeer

11 aug 2017, 09:09

Werkzaamheden treinvrije periode vorderen gestaag

Werkzaamheden treinvrije periode vorderen gestaag

Van zondag 6 augustus tot en met maandagochtend 14 augustus werkt Combinatie Herepoort 24 uur per dag op en rond de spoorwegovergang bij de Esperantostraat en bij de Helperzoomtunnel. Projectbureau Aanpak Ring Zuid volgt de werkzaamheden op de voet en plaats doorlopend voortgangsberichten op zijn website.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

Helperzoomtunnel
De bouwkuip van de Helperzoomtunnel is inmiddels weer helemaal aangevuld met zand. Inmiddels is begonnen met het terugbouwen van het spoor. Eerst wordt het spoorballast (de steentjes tussen de sporen) teruggeplaatst. Daarna komen de dwarsliggers terug en vervolgens de rails.

Esperanto-fietstunnel
Bij de Esperantotunnel is men in de nacht van donderdag op vrijdag druk bezig geweest met het aanvullen van de bouwkuip  met zand en dit zand aan te trillen. Dit trillen is nodig om het zand te verdichten en stevig te maken.

Kijk voor meer informatie over de werkzaamheden op www.aanpakringzuid.nl