bereikbaarheid-verkeer

24 mei 2017, 10:10

Werkzaamheden aan Oostersluisbrug van 14 juli tot 28 augustus

Werkzaamheden aan Oostersluisbrug van 14 juli tot 28 augustus

Vanaf 14 juli vinden er herstelwerkzaamheden plaats aan de Oostersluis in Groningen.De zuidelijke Oostersluisbrug, om precies te zijn. Dat is nodig omdat deze zuidelijke brug bij de Oostersluis in 2016 werd aangevaren door een binnenvaartschip.Tijdens de reparatieperiode, die duurt tot 28 augustus, is de zuidelijke brug voor het wegverkeer gestremd. Het verkeer kan dan gebruik maken van de noordelijke brug. Daarnaast wordt straks ook een alternatieve omleidingsroute geadviseerd, zo meldt Groningen Bereikbaar.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

De voorbereiding van deze herstelwerkzaamheden aan de zuidelijke Oostersluisbrug in Groningen zijn in volle gang. Het werk is eerder deze maand gegund aan machinefabriek Rusthoven. De brug wordt gerepareerd in de periode van 14 juli 20.00 uur tot 28 augustus 06.00 uur. Er is gekozen voor een herstelperiode in de zomervakantie waardoor de overlast voor het wegverkeer zoveel mogelijk wordt beperkt.

 

De reparatie van het brugdek gebeurt in een werkplaats.Zodoende ondervinden het weg- en scheepvaartverkeer en omwonenden de minste hinder. De voorbereidingen bestaan o.a. uit het opstellen van een Plan van Aanpak voor het verwijderen en terugplaatsen van het brugdek, het opstellen en afstemmen van verkeersplannen en de detailplanning van de werkzaamheden.

 

Brugdek verwijderen en terugplaatsen

 

Het verwijderen van het brugdek en het terugplaatsen van het gerepareerde brugdek staan gepland voor twee weekenden, respectievelijk vrijdag 14 juli 20.00 tot maandag 17 juli 06.00 uur en vrijdag 25 augustus 20.00 tot maandag 28 augustus 06.00 uur. Mocht het te hard waaien om de werkzaamheden uit te kunnen voeren, dan worden de werkzaamheden naar het daarop volgende weekend verplaatst. Tijdens beide weekenden is de hoofdvaarweg Lemmer-Delfzijl ter plaatse gestremd. De scheepvaart is hierover geïnformeerd.

 

 

Zuidelijke brug gestremd


De zuidelijke brug bij de Oostersluis werd op 12 juli 2016 aangevaren door een binnenvaartschip. Sinds de afronding van de tijdelijke herstelmaatregelen kan het (lichtere) wegverkeer weer gebruik maken van de brug.