bereikbaarheid-verkeer

02 okt 2017, 08:08

Wegwerkers balen van gevaarlijke automobilisten; Campagne ‘Samen wegwerken’ gestart

Wegwerkers belanden soms in lévensgevaarlijke situaties omdat automobilisten zich niets aantrekken van hun veiligheid. Om de wegwerkers te beschermen en te laten zien hoe onverantwoord het is om te snel te rijden, is er een campagne gestart onder het motto: ‘Samen veilig werken aan en langs de weg.’ Dat meldt de website GroningenBereikbaar.nl

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

Voor de campagne ‘Samen wegwerken’ hebben de drie noordelijke provincies, Rijkswaterstaat, de politie en het Openbaar Ministerie onlangs het startschot gegeven. ‘Samen wegwerken’ is bedoeld om zowel bij wegwerkers als bij weggebruikers aandacht te vragen voor het belang van veiligheid bij wegwerkzaamheden. Dat is hard nodig, want de partners merken op verschillende manieren dat de veiligheid bij wegwerkzaamheden beter kan. 

 

Zo blijkt onder meer uit een enquête die onder wegwerkers is gehouden dat 40% van de respondenten zich niet veilig voelt tijdens het werken aan auto(snel)wegen. Ook ontstaan er regelmatig gevaarlijke situaties bij werkzaamheden aan de weg. Bijvoorbeeld omdat weggebruikers onveilig verkeersgedrag vertonen of doordat er bij wegwerkers onvoldoende aandacht is voor veilig werken. Daarom richt de campagne ‘Samen wegwerken’ zich op twee doelgroepen: de wegwerker en de weggebruiker. 

 

Instructies

 

De wegwerkers worden via filmpjes en artikelen door collega-wegwerkers gewezen op het belang van veilig werken. Daarnaast worden er pennen met daaraan instructieflyers en posters met daarop belangrijke veiligheidstips verspreid in bouwketen. Ook worden er artikelen aan vakbladen aangeboden, die bedoeld zijn om managers in de wegenbouw te inspireren aan de slag te gaan met de veiligheid van het personeel. De middelen moeten ervoor zorgen dat veiligheid de hoogste prioriteit krijgt en houdt bij werkzaamheden. Deze activiteiten worden ondersteund door de brancheorganisaties Bouwend Nederland, CUMELA Nederland, MKB INFRA en Transport en Logistiek Nederland.

 

Veiligheidspilon

 

De organisaties grijpen verschillende werken in de drie noordelijke provincies aan om aandacht te vragen voor de campagne. Op  donderdag 28 september was er een starthandeling bij de opening van de werkzaamheden aan de aansluiting van de Groningse N366 met de Drentse N391. Tijdens die starthandeling werd door verkeersgedeputeerden Fleur Gräper en Henk Brink een enorme oranje veiligheidspilon opgeblazen. Die pilon kunnen weggebruikers ook op andere plekken tegenkomen, bij verschillende werkzaamheden in het noorden van het land. 

 

Controles

 

Daarnaast wordt weggebruikers via artikelen, filmpjes en displays gevraagd om rustig te rijden, goed uit te kijken en zich te houden aan de verkeersmaatregelen bij werkzaamheden. Wie zich niet aan de regels houdt, loopt een grotere kans op een flinke bekeuring. De politie gaat namelijk intensief bij de werken controleren.

 

Website

 

De campagne is ook online te volgen via Facebook en de website www.samenwegwerken.nl. Wegwerkers en weggebruikers kunnen hier verhalen lezen, filmpjes bekijken en campagnemateriaal downloaden. Daarnaast staat op deze website meer informatie over de campagne en de samenwerkingspartners. De campagne loopt in ieder geval tot eind 2018.