bereikbaarheid-verkeer

23 mei 2017, 10:10

Wat zijn de meest verkeersonveilige situaties in Stad? Vanavond hoorzitting

Wat zijn de meest verkeersonveilige situaties in Stad? Vanavond hoorzitting

De Groningse gemeenteraad wil graag weten wat Stadjers beschouwen als de meest verkeersonveilige situaties in hun wijken. Daarom organiseert de Raad vanavond een hoorzitting over verkeersveiligheid in de Stad, vanaf half acht in de nieuwe raadzaal van het stadhuis. Stadjers hadden al een lange waslijs ingediend met volgens hen onveilige situaties. Zo is er kritiek op 'alle richtingen groen', wat leidt tot het recht van de sterkste, op 'te hard rijdende bussen' of slechte verlichting van fietsers en voetgangers.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:


Oplossingen


Verkeersveiligheid is ‘hot’ in Groningen. Veel Stadjers ervaren verkeersoverlast. Het onderwerp staat vaak op de agenda van de gemeenteraad. “Duidelijk is geworden dat problemen benoemen eenvoudiger is dan het vinden van oplossingen, zeker als de budgetten beperkt zijn”, aldus de raadsleden Wim Koks (SP), Sebastiaan Ruddijs (PvdA) en Amrut Sijbolts (Stadspartij)  die de hoorzitting hebben voorbereid.Maar de gemeenteraad wil het daar niet bij laten. “De raad wil samen met deskundigen én betrokkenen blijven werken aan optimale verkeersveiligheid binnen de gemeentegrenzen.” Eerder dit jaar hield de raad ook al een zogeheten expertmeeting waarbij deskundigen vertelden over ontwikkelingen op het gebied van verkeersveiligheid.Massaal gereageerd op Facebook


Ter voorbereiding op de hoorzitting heeft de gemeenteraad in februari via Facebook en Twitter de inwoners van Groningen gevraagd onveilige verkeerssituaties te melden. Dat is massaal gebeurd. Reacties gingen onder meer over te hard rijden, gevaarlijke kruisingen, onduidelijke situaties en gedrag van automobilisten, fietsers e buschauffeurs.De wijk- en bewonersorganisaties in Groningen zijn uitgenodigd om tijdens de hoorzitting aan te geven of ze het beeld uit reacties herkennen en wat zij als de top drie van onveilige situaties zien. De bedoeling is ook dat ze ingaan op de mogelijke oorzaken: gedrag, gebrek aan handhaving of de inrichting? Naast dertien wijk- en bewonersorganisaties komen ook de Adviescommissie Verkeer en Vervoer, de Fietsersbond en Veilig Verkeer Nederland aan het woord.


Beperkte financiële middelen


De wijk- en bewonersorganisaties kunnen ook aangeven wat de oplossingen van de problemen kunnen zijn. Niet dat alles na de hoorzitting 1,2, 3 is opgelost, waarschuwen de organiserende raadsleden. “We benadrukken dat de financiële middelen van de gemeente beperkt zijn. De uitkomst van deze hoorzitting kan bij voorbaat niet zijn dat de gemeente alle gesignaleerde knelpunten binnen afzienbare tijd oplost.”


De raadsleden Koks, Ruddijs en Sijbolts: “Uiteraard is het de bedoeling dat de raad wel iets met de ontvangen input van de hoorzitting gaat doen.” Het idee is later in de raadscommissie Beheer en Verkeer een politiek debat te houden over de uitkomsten van de eerdere expertmeeting en de hoorzitting van dinsdag.      

 

Een overzicht van alle deelnemende organisaties is te vinden bij de agenda van deze hoorzitting.

 

De hoorzitting is dus in de nieuwe raadzaal van het stadhuis en begint om 19.30 uur. De bijeenkomst is openbaar, dus vrij toegankelijk voor iedereen. De hoorzitting wordt ook uitgezonden via de website van de gemeenteraad groningen.nl/gemeenteraad (“vergadering online bekijken”).

 

 

(Foto: VVN Groningen)