bereikbaarheid-verkeer

28 okt 2016, 08:08

Wat betekenen plannen zuidelijke ringweg voor geluidsoverlast ?

Wat betekenen plannen zuidelijke ringweg voor geluidsoverlast ?

Afgelopen woensdag werden plannen gepresenteerd voor de aanpak van de zuidelijke ringweg. Het betreft een van de allergrootste infrastructurele projecten van Nederland. Op tekeningen was te zien hoe de situatie er in 2021 uit komt te zien. Maar zeker niet onbelangrijk: hoe zit het eigenlijk met de geluidsoverlast? En hoeveel woningen hebben straks te maken met geluidsoverlast?

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

Daarvoor zijn berekeningen gemaakt. Momenteel zijn er in totaal 15.102 woningen die te maken hebben met geluidsbelasting, van licht tot zwaarder.

Wanneer de aanpak van de zuidelijke ringweg niet zou worden uitgevoerd zouden in het jaar 2030 16.899 woningen te maken hebben met geluidsoverlast.


Maar na de werkzaamheden aan de zuidelijke ringweg, en dankzij uiteenlopende maatregelen, zal het aantal woningen dat last heeft van geluid dalen tot 13. 485.

Enkele woningbezitters gaan er overigens wel op achteruit. Het aantal woningen dat last heeft van geluid in de hoogste decibelklasse (70-74) bedraagt momenteel namelijk nog 5. Dat zouden er in 2030 18 worden, wanneer het project niet zou worden uitgevoerd. Maar door de aanpak van de zuidelijke ringweg blijft dat aantal nu beperkt tot 14.

In de geluidscategorie van 65-69 decibel neemt het aantal woningen dat last heeft van dit geluidsniveau af van 414 nu, tot 321 in 2030.

Meer informatie kunt u vinden op de website: www.aanpakringzuid.nl