bereikbaarheid-verkeer

27 okt 2017, 10:10

Voorrangssituatie Eikenlaan weer als vanouds

De voorrangssituatie aan de Eikenlaan in Groningen is weer omgedraaid. Een experiment waarbij fietsers voorrang hadden op het kruispunt was geen succes, en daarom hebben B en W de oude situatie gisteren laten herstellen. Wel komen er aanvullende maatregelen om de veiligheid te verbeteren. B en W zinnen nu op andere maatregelen om het fietsers ter plaatse gemakkelijker te maken, en verkennen zelfs de mogelijkheid van een tunnel.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

Om de oude situatie te herstellen werden er woensdagavond verkeersdrempels geplaatst en haaientanden op het fietspad. De aanvullende maatregelen betreffen het instellen ter hoogte van de kruising Eikenlaan/Wilgenlaan van een 30 kilometer zone, het aanleggen van reeds bestelde tijdelijke verkeersdrempels en het inzetten in de eerste periode van verkeersregelaars.

 

Veilig

 

Het omdraaien van de voorrang betekent niet dat de oversteek wel als veilig kan worden aangemerkt, zo liet de gemeente Groningen vorige week vrijdag bij het aankondigen van de maatregel al weten. Ook in de oude situatie vonden er ongevallen en bijna-ongevallen plaats.


Volgens wethouder van verkeer Paul de Rook blijft het de ambitie om van de Slimme Route naar Zernike door Park Selwerd, een snelle en veilige fietsroute te maken. Voor de langere termijn is hiervoor een meer vergaande andere aanpak nodig. ‘Wij zullen hierbij ook de mogelijkheden van een tunnel verkennen.”  De formele evaluatie van deze pilot en de vervolgaanpak wordt in december aan de Groningse raad voorgelegd.