bereikbaarheid-verkeer

18 okt 2017, 15:03

Vertraging fietspad langs noordelijke ringweg

Vertraging fietspad langs noordelijke ringweg

Er komt voorlopig geen fietspad langs de noordelijke ringweg. Het definitieve ontwerp wordt uitgesteld omdat er onder de beoogde plek van het fietspad een waterleiding ligt. De voortdurende druk van het fietspad geeft het risico op een breuk in de leiding, zo meldt de gemeente.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

Het risico op een leidingbreuk door de voortdurende extra druk is voor het Waterbedrijf Groningen onacceptabel. Het fietspad kan alleen worden aangelegd als de waterleiding wordt vervangen of als er een drukverlagende constructie wordt toegepast: een soort piepschuim bovenop de leiding die de druk van het fietspad opvangt.

Beide oplossingen zijn kostbaar en hebben gevolgen voor het groen en de bomen. Er moet meer gekapt worden voor de benodigde werkruimte. Ook moet men voor beide oplossingen diep de grond in en dat is van invloed op de boomwortels.

De komende tijd wordt gebruikt om de consequenties in beeld te brengen: wat betekent dit  bijvoorbeeld voor het ontwerp en de financiering.