bereikbaarheid-verkeer

01 sep 2017, 14:02

Vernieuwd fietspad door Park Selwerd officieel geopend

Vernieuwd fietspad door Park Selwerd officieel geopend

Het vernieuwde fietspad door Park Selwerd wordt aankomende dinsdag geopend door wethouder Paul de Rook. Het fietspad door Park Selwerd is een van de twee alternatieve fietsroutes van en naar Zernike Campus. De andere zogenaamde Slimme Route loopt via het Jaagpad langs het Reitdiep.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

Het fietspad door Park Selwerd is al een gewilde fietsroute: dagelijks maken ruim 17.000 fietsers gebruik van deze route. De gemeenteraad besloot om een aantal knelpunten langs de route op te lossen, zoals het verkeersveiliger maken van de fietsoversteek op de Eikenlaan en het fietspad en het park te verbeteren.

Het fietspad door Park Selwerd is verbreed naar vier meter. Hiervoor moesten 28 bomen wijken. Al deze bomen komen terug in de directe omgeving van het fietspad. Het park wordt ecologisch versterkt door een vlindertuin en een ecologische verbinding onder de Plataanlaan door. De voetpaden-structuur is aangepast en het fietspad in het park krijgt een middenberm, die oversteken voor voetgangers veiliger maakt.          

De werkzaamheden op de Eikenlaan zijn vrijdag afgerond. De inrichting van de oversteek start als proef en het functioneren wordt gemonitord. Fietsers krijgen voorrang op al het verkeer op de Eikenlaan. Op basis van de uitkomsten van de monitoring volgt de definitieve inrichting van de oversteek. De eerste weken worden verkeersregelaars ingezet.