bereikbaarheid-verkeer

27 mei 2016, 09:09

Verkeersmaatregelen zorgen voor meer veiligheid in wijk Helpman/Coendersborg

In de wijk Helpman/Coendersborg wordt hard gewerkt aan verkeersmaatregelen die doorgaand verkeer door de wijk ontmoedigen en zorgen voor een verbetering van de veiligheid voor fietsers en voetgangers, vooral rondom de scholen. Een groot deel van de wijk wordt 30 km/uur-gebied. Naar verwachting zijn de werkzaamheden eind augustus klaar. De uitvoering loopt vooruit op de aanleg van de Helperzoomtunnel, die deel uitmaakt van het project Aanpak Ring Zuid.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

De maatregelen zijn samen met bewoners in de wijk, bedrijven en scholen uitgewerkt. Vooral de scholen hebben aangedrongen op een snelle invoering. Daarom worden de maatregelen nog voor de start van Aanpak Ring Zuid uitgevoerd. Ze zijn ruim op tijd klaar voordat de bouw van de Helperzoomtunnel in 2017 start.

Het overgrote deel van de wijk wordt 30 km/uur-gebied. Auto’s mogen dan alleen nog 50 km/uur rijden op de Helperzoom en de Goeman Borgesiuslaan. De straten in de wijk waar het 30 km/uur-gebied begint, krijgen een inritconstructie. Zo is het voor automobilisten extra duidelijk vanaf waar de lagere snelheid geldt.

Andere rijrichtingen
In enkele straten wordt het doorgaande verkeer beperkt door het veranderen van rijrichtingen. Er komt bijvoorbeeld eenrichtingsverkeer aan beide uiteinden van de Helper Brink. In en rond deze straat bevinden zich veel scholen. Het verkeer kan straks niet meer direct vanaf de Helperzoom of de Verlengde Hereweg deze straat in.

Kruispuntplateaus
Op verschillende plekken in de wijk worden de kruispunten iets verhoogd. Strepen op de weg markeren deze verhoging. Ook worden de wegen op deze plekken iets versmald. Deze ‘kruispuntplateaus’ moeten ervoor zorgen dat het autoverkeer afremt. Zo wordt het voor voetgangers en fietsers gemakkelijker en veiliger om over te steken. De kruispuntplateaus komen niet alleen in het 30 km/uur-gebied, maar ook in de Goeman Borgesiuslaan, waar de snelheid 50 km/uur blijft.

Voor meer informatie en impressies, klik hier.