bereikbaarheid-verkeer

08 dec 2015, 21:09

Uitvoering verkeersplan Helpman/Coendersborg start komend voorjaar

Uitvoering verkeersplan Helpman/Coendersborg start komend voorjaar

Komend voorjaar neemt de gemeente verkeersmaatregelen in de wijk Helpman/Coendersborg. Dat meldt de website aanpakringzuid.nl

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

De maatregelen zijn vorig jaar vastgelegd in een verkeersplan en vervolgens verder uitgewerkt. De uitvoering van het verkeersplan loopt vooruit op de aanleg van de Helperzoomtunnel, die is gepland in 2017/2018. Het verkeersplan wordt vervroegd uitgevoerd, vooral op aandringen van de scholen in de wijk.

De Helperzoomtunnel vervangt de spoorwegovergang bij de Esperantostraat. Om veiligheidsredenen moet deze spoorwegkruising over enige jaren worden gesloten. Tussen het Hoofdstation en station Europapark gaan namelijk extra treinen rijden.

Verkeersstromen


De aanleg van de Helperzoomtunnel heeft gevolgen voor de verkeersstromen in de wijk Helpman/Coendersborg. De tunnel komt zuidelijker te liggen dan de huidige spoorwegovergang, namelijk in het verlengde van de Helper Brink. Daardoor verschuiven de verkeersstromen.

 

Op sommige wegen wordt het drukker en op andere plekken juist rustiger. Verkeersmaatregelen moeten ervoor zorgen dat deze verschuiving niet ten koste gaat van de verkeersveiligheid in de wijk. Daarom is een verkeersplan opgesteld: het verkeersplan Helpman/Coendersborg. Het plan is één van de vier inrichtingsplannen van Aanpak Ring Zuid. Het verkeersplan is in 2014 vastgesteld.