bereikbaarheid-verkeer

20 feb 2017, 15:03

Uitlegborden bij fietslichten die tegelijk op groen gaan

Uitlegborden bij fietslichten die tegelijk op groen gaan

Rond een aantal kruispunten in Groningen zijn maandag door de gemeente een aantal uitlegborden geplaatst. De borden instrueren fietsers om elkaar de ruimte te geven als het verkeerslicht voor meerdere richtingen op groen springt.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

De gemeente heeft de borden geplaatst, omdat fietsers bij kruisingen nog onvoldoende letten op andere weggebruikers. Dit leidt tot botsingen. "Niemand heeft voorrang als alle fietsers tegelijk groen krijgen", is op de borden te lezen.

De situatie waarin meerdere fietsers tegelijk groen licht krijgen bestaat sinds 1989 en wordt in totaal op 28 kruispunten in Groningen toegepast. Groningen Fietsstad laat op de website weten dat de gedragsregel 'We lossen het samen op' geldt op deze kruispunten.