bereikbaarheid-verkeer

29 aug 2016, 10:10

Tussen Groningen en Ten Boer komt een super-fietsroute

Tussen Groningen en Ten Boer komt een super-fietsroute

Tussen Groningen en Ten Boer komt een brede en uiterst comfortabele fietsroute. Het betreft een zogenaamde Fietsroute Plus, waarvoor de werkzaamheden per 1 september van start gaan.
 

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

De eerste werkzaamheden aan de Fietsroute Plus tussen Groningen en Ten Boer gaan per 1 september van start. Schagen Infra voert de werkzaamheden in opdracht van de provincie uit. Er wordt  begonnen met de voorbereidende werkzaamheden aan het deel over de huidige Stadsweg. Het gedeelte van de nieuwe fietsroute langs het Edonbos wordt later aangelegd. Het nieuwe fietspad over de Stadsweg moet eind november klaar zijn.

 


De provincie organiseert op dinsdag 6 september van 19.00 uur tot 20.30 uur een informatiebijeenkomst voor de omgeving in het Buurhoes in Ten Boer. Medewerkers van de provincie Groningen en Schagen Infra zijn dan aanwezig om vragen te beantwoorden over de uitvoering van de werkzaamheden. Daarnaast voert de provincie gesprekken met grondeigenaren en omwonenden over de werkzaamheden.

 

Breed fietspad


Tussen Groningen en Ten Boer wordt aan de zuidkant van de Stadsweg een fietspad van 3 meter breed aangelegd. Het fietspad wordt uitgevoerd in beton. Voor landbouwers wordt op verschillende plaatsen een landbouwpad van versterkte graszoden aangelegd.

 

Fietsroute Plus


Een Fietsroute Plus is een fietspad dat breder en comfortabeler is dan een gewoon fietspad. Door de aanleg van deze fietsroutes moet het fietsen prettiger en veiliger worden, waardoor op afstanden tot vijftien kilometer meer mensen voor de fiets kiezen in plaats van de auto. De Fietsroute Plus Groningen-Ten Boer is een van de zes Fietsroutes Plus die in onze provincie gepland staan. Er liggen al Fietsroutes Plus naar  Zuidhorn en Bedum. Daarnaast komen er nog Fietsroutes Plus naar Winsum, Leek en Haren en mogelijk naar Assen.