bereikbaarheid-verkeer

11 mei 2017, 13:01

Toch fietstunnel bij Papiermolen

De kans is groot dat er onder de nieuwe zuidelijke ringweg, bij de Papiermolen, toch een fietstunnel komt. De tunnel komt dan in plaats van de eerder geplande voetgangersbrug over de ringweg.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

Met de bouw van een tunnel gaat een lang gekoesterde wens van omwonenden en de gemeente in vervulling.

In het geldende Tracébesluit moet de huidige fietstunnel in het verlengde van de Merwedestraat verdwijnen. Vervolgens leek het erop dat het niet mogelijk was om opnieuw een tunnel aan te leggen.

Omdat de Maaslaan iets wordt verlaagd blijkt het nu toch mogelijk een fietstunnel in te passen. De extra kosten a 3,25 miljoen euro komen voor rekening van de gemeente. Voor realisatie van de fietstunnel is een wijziging van het Tracébesluit nodig.

Het plan voor de fietstunnel is één van de resultaten van de vraag aan de aannemer om met vernieuwende ideeën te komen. Er komt ook een betere vormgeving van de vijf viaducten Concourslaan, Noord-Willemskanaal, Brailleweg, Paterswoldseweg en Europaplein.