Bereikbaarheid & Verkeer

Zestig studenten RuG op e-bike naar universiteit

Zestig studenten van de Rijksuniversiteit Groningen die zes kilometer of meer van de universiteit wonen -en doorgaans met de bus of trein naar college gaan- gaan de komende maanden een e-bike uitproberen. Zij volgen hiermee studenten van de Hanzehogeschool Groningen op. De studenten doen mee met de pilot 'e-bike & studenten' in de regio Groningen-Assen.


Leestijd: 3 minuten

Ook thuiswerkers kunnen nu gratis een week lang een e-bike testen
Ook thuiswerkers kunnen nu gratis een week lang een e-bike testen

Per maand kunnen twintig studenten de e-bike gratis uitproberen. Ze worden met behulp van een GPS-tracker gevolgd en vullen een vragenlijst in. Op die manier ontstaat inzicht in de kansen en mogelijkheden om op de e-bike naar de universiteit te gaan, maar ook in de eventuele belemmeringen.

RuG en duurzaamheid

Naast bereikbaarheid is het voor de RuG belangrijk om studenten kennis te laten maken met de e-bike. De e-bike zou een duurzaam middel kunnen zijn om studenten en forensen te stimuleren om te gaan fietsen in plaats van te reizen met het openbaar vervoer of met de auto. Vanwege het duurzaamheidsvraagstuk wordt de pilot uitgevoerd door Green Office Groningen, het duurzaamheidsplatform van de RuG. De e-bike pilot kan aantonen hoe studenten reageren op het gebruik van duurzame vervoersalternatieven en hoe er op beleidsniveau wordt besloten over duurzame investeringen, zoals de aanschaf van oplaadpunten voor e-bikes. Het uiteindelijke doel van de pilot voor Green Office is zicht krijgen op de kansen en belemmeringen bij duurzame transities.

Tjeerd Willem Hobma, IT-directeur van de RUG en voorzitter van de Taakgroep Duurzaamheid, was eerder directeur Instituut voor Duurzame Mobiliteit van BOVAG en RAI Vereniging:

"Gek eigenlijk. Als student ben je gewend om veel te fietsen en het OV te gebruiken. En heb je eenmaal een mooie baan dan stap je toch snel uit gewoonte in de auto. De e-bike is een prima alternatief voor auto en OV op de korte afstand. En heel gemakkelijk te parkeren. Meer dan de helft van studenten en medewerkers aan de RUG woont binnen 15 km van de universiteit. En de nieuwe e-bikes zijn hip en snel. Allang niet meer alleen geschikt voor ouderen die wel een steuntje kunnen gebruiken. Ik geloof dat we als RUG een nieuwe trend kunnen zetten die aansluit bij ons gewoontegedrag: fietsen. Forenzende medewerkers hebben de e-bike als groen, gezond en slim alternatief al op beperkte schaal ontdekt. Nu richten wij ons op studenten. Heb jij al eens een e-bike geprobeerd? Fluitend ga je harder, tot wel 25 km per uur. Voor succesvol grootschalig e-bike gebruik in Groningen en omgeving is wel meer nodig dan snelle fietsen: vrije doorgaande routes, voldoende parkeergelegenheid en aansluiting op het OV. Dit zal ook de doorstroming van het verkeer in de binnenstad en naar de Zernike campus verbeteren. Met de fiets in plaats van met de bus, een gekke gedachte? Nee hoor. Met een snelle e-bike op een doorgaande route haal je in een half uur een woon-werkafstand van 15 kilometer. Da's pas nieuw perspectief!"

Doel van de e-bike pilot

Met de pilot 'e-bike & studenten' willen onderwijsinstellingen, gemeenten, provincies en vervoerders kijken hoe scholieren en studenten kunnen worden gestimuleerd om met de e-bike naar de onderwijsinstelling te gaan. Dit om de overvolle bussen en treinen tijdens de spits te ontlasten. Het is onderdeel van het programma Beter Benutten Regio Groningen-Assen. De uitvoering van deze pilot ligt in handen van Groningen Bereikbaar.

Henk Brink, voorzitter Beter Benutten Regio Groningen-Assen, is benieuwd naar hoe de studenten het gebruik van de e-bike ervaren. 'Als regionale overheden zoeken we naar nieuwe en goede oplossingen voor de groeiende vormen van mobiliteit. En ook rekening houdend met de wegwerkzaamheden die in Groningen (bijvoorbeeld Aanpak Ring Zuid) en Assen (FlorijnAs) op ons afkomen. Daarnaast is fietsen ook heel gezond. Ik ben erg benieuwd of de studenten van de RuG zich net zo massaal aanmelden voor deze pilot als de Hanzehogeschool. En natuurlijk wat hun ervaringen en wensen zijn.'

Beter Benutten: Samen werken aan bereikbaarheid

Rijk, Regio Groningen-Assen en het bedrijfsleven werken samen aan een goede doorstroming van het verkeer in de regio. De inzet is erop gericht de steden Groningen en Assen goed bereikbaar te houden bij de uitvoering van grote infrastructurele projecten. Het programma Beter Benutten Regio Groningen-Assen maakt deel uit van het landelijke programma Beter Benutten van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu. Beter Benutten staat voor minder files, groei op het spoor en meer gebruik van vaarwegen, zodat de economie kan groeien. De uitvoering van het pakket Onderwijs & Bereikbaarheid ligt bij Groningen Bereikbaar.