bereikbaarheid-verkeer

10 feb 2017, 11:11

Studenten RUG doen onderzoek naar draagvlak aanpak zuidelijke ringweg

Studenten RUG doen onderzoek naar draagvlak aanpak zuidelijke ringweg

De aanpak van de zuidelijke ringweg in Groningen is een van de grootste ingrepen in de Groningse infrastructuur ooit. Tot nu toe was er geen systematisch onderzoek gedaan naar de vraag hoe het project wordt gewaardeerd door inwoners van de stad en door bedrijven. Maar daar komt verandering in, want studenten van de opleiding Communicatie- en Informatiewetenschappen van de RUG gaan in opdracht van Aanpak Ring Zuid onderzoek doen naar het draagvlak voor het project bij bewoners en bedrijven, zo meldt de website met informatie over alle werkzaamheden, aanpakringzuid.nl

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

Het project Aanpak Ring Zuid heeft grote gevolgen voor de stad Groningen en de regio. Het project moet zorgen voor een betere bereikbaarheid, een betere doorstroming, meer veiligheid en een betere inpassing van de weg in de stad. De ombouw van de weg heeft nogal wat voeten in de aarde. De uitvoering gaat een kleine vier jaar duren.

 

Ongeveer 65 studenten van de opleiding Communicatie- en Informatiewetenschappen gaan in het kader van hun ‘casestudy’ het draagvlak voor het project peilen.

 

De studenten gaan eerst zelf bedenken hoe ze dit het beste kunnen aanpakken. Het ligt voor de hand dat ze hiervoor omwonenden en ondernemers gaan benaderen. Op basis van de uitkomsten stellen ze communicatieadviezen op voor projectbureau Aanpak Ring Zuid. Het is de bedoeling om het draagvlakonderzoek na enige tijd te herhalen.