bereikbaarheid-verkeer

21 dec 2016, 11:11

Storingen ringwegverlichting vrijwel allemaal opgelost

Storingen ringwegverlichting vrijwel allemaal opgelost

De storingen in de nieuwe straatverlichting langs de Oostelijke en Noordelijke Ring zijn volgens de provincie vrijwel allemaal opgelost. 

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

De Provincie Groningen heeft nagenoeg alle oude lichtmasten op de Noordelijke en Oostelijke Ringweg in de maanden november en december vervangen door nieuwe.

Omdat de ondergrondse bekabeling nog niet helemaal up to date was, deden zich echter veel storingen voor en bleef het op sommige delen van de ring ondanks de nieuwe lampen behoorlijk donker.

Inmiddels zijn vrijwel alle storingen verholpen, zo meldt de provincie.