bereikbaarheid-verkeer

16 dec 2015, 07:07

Schoonmaaksters vragen aandacht voor veilig verkeer

Schoonmaaksters vragen aandacht voor veilig verkeer

Schoonmaaksters met opvallende roze pruiken en plumeaus vroegen dinsdag op de Rijksweg tussen Hoogezand en Groningen aandacht voor het belang van goede verlichting in het verkeer.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

De schoonmaaksters spraken op straat automobilisten en fietsers aan op hun zichtbaarheid. Bij deze actie blijft het niet: deze maand vinden op de route meerdere fietsverlichtingsacties plaats. Vrijwilligers van Veilig Verkeer Nederland controleren samen met de politie (brom)fietsers op hun verlichting.

 

Fietsers die geen goede verlichting hebben, kunnen dit ter plekke gratis laten aanbrengen of laten repareren door een mobiele fietsenmaker. Fietsers en bromfietsers die wel goede verlichting hebben, krijgen als beloning een cadeautje. Na afloop van de controle krijgen alle fietsers een folder mee met daarop de belangrijkste regels rondom fietsverlichting.

 

 

De fietsverlichtingsacties zijn onderdeel van het project Fietsroute Hoogezand-Groningen, waarbij de provincie Groningen, de gemeenten Groningen en Hoogezand-Sappemeer, de politie en de Fietsersbond de verkeersveiligheid op de route proberen te verbeteren. Uit een enquête van het project blijkt dat aanwonenden en weggebruikers zich geregeld onveilig voelen op het fietspad tussen Hoogezand en Groningen. Dit wordt onder andere veroorzaakt door slechte verlichting. Om de veiligheid te verbeteren worden er aanpassingen gedaan in de weginrichting en zijn er verkeerscontroles om weggebruikers te wijzen op veilig verkeersgedrag.