bereikbaarheid-verkeer

06 okt 2017, 10:10

Rolkeien zuidelijke ringweg nu in Beijum

Rolkeien zuidelijke ringweg nu in Beijum

Rolkeien die tevoorschijn kwamen tijdens werkzaamheden in het kader van de aanpak van de zuidelijke ringweg, hebben een nieuwe bestemming gekregen in Beijum. Niet als een modern hunebed, maar wel als zit- en speelplek bij een vuurplaats aan de Jensemaheerd, zo meldt de website over de aanpak van de zuidelijke ringweg.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

Tijdens werkzaamheden voor Aanpak Ring Zuid zijn kortgeleden in totaal twaalf rolkeien aangetroffen in de bodem. Ze kwamen naar boven bij het verplaatsen van leidingen en de riolering in de Papiermolenlaan en bij de Dinkelvijver. De gemeente heeft een mooie nieuwe bestemming voor de keien gevonden in Beijum.

Rolkeien zijn zwerfstenen die tijdens de een-na-laatste ijstijd zijn meegevoerd uit Scandinavië. Projectleider Harrie Aalders ging bij de gemeente op zoek naar een geschikte bestemming voor deze keien. “We wilden dit natuurlijke materiaal niet slijten aan de eerste de beste afnemer, maar liever ergens hergebruiken. Daarom zijn we op zoek gegaan naar een duurzame bestemming binnen onze gemeente. Daarop heeft een bewoonster uit Beijum zich bij ons gemeld. Zij had een goed onderbouwd verhaal. Ik sta volledig achter deze nieuwe bestemming.”

Speelplek
De keien doen nu dienst als zit- en speelplek bij de vuurplaats aan de Jensemaheerd. Dit is een grasveld waar ouders en kinderen elkaar treffen en waar wel eens vuurtjes worden gestookt. De bewoners hebben samen bepaald hoe de keien gerangschikt werden. De kinderen uit de buurt namen de rolkeien meteen als speelplek in gebruik.

Meer over de aanpak van de zuidelijke ringweg: klik hier www.aanpakringzuid.nl

(Foto's: aanpak ringzuid.nl)