bereikbaarheid-verkeer

11 jul 2017, 10:10

Reparatie zuidelijke Oostersluisbrug na een jaar van start

Reparatie zuidelijke Oostersluisbrug na een jaar van start

Op vrijdag 15 juli wordt gestart met de reparatie van de zuidelijke Oostersluisbrug in de stad. Een jaar geleden, op 12 juli 2016, botste een binnenvaartschip op de brug. Het brugdek raakte hierdoor dusdanig beschadigd dat er sindsdien geen zwaar verkeer meer over mag.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

Als de weersomstandigheden het toelaten wordt het brugdek komende zaterdag verwijderd en naar een werf in de stad gebracht. Daar wordt het gerepareerd om vervolgens op 26 augustus te worden teruggeplaatst.

In de periode dat de brug gerepareerd wordt, kan al het wegverkeer gebruikmaken van de noordelijke Oostersluisbrug. De sluis is tijdens de werkzaamheden niet toegankelijk voor schepen.