bereikbaarheid-verkeer

30 aug 2016, 07:07

Raad van State buigt zich over ringweg

Raad van State buigt zich over ringweg

De Raad van State buigt zich donderdag opnieuw over de Zuidelijke Ringweg in Groningen.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

Dat meldt het Dagblad van het Noorden.

In een tussenvonnis in september uitte de Raad van State kritiek op een deel van de plannen. Daarbij ging het met name om verkeersveiligheid. Rijkswaterstaat paste daarop de plannen in aan en veranderde 16 van de 43 plekken die onafhankelijke experts onveilig noemden.

Deze aanpassingen zijn volgens de stichting Leefomgeving Zuidelijke Ringweg Groningen na niet voldoende om de nieuwe weg veilig te maken. Namens omwonenden en buurtverenigingen spant de stichting het bezwaar aan.

Ook de Vleermuiswerkgroep Groningen en enkele omwonenden dienden opnieuw bezwaren in. De bewoners waren het niet eens met het verdwijnen van de fietstunnel bij De Papiermolen. Ze hebben zelfs een ontwerpbureau gevraagd aan te tonen dat de tunnel kan blijven.

Bezwaarmakers verloren eerder rechtszaken over de Helperzoomtunnel en het verdwijnen van een deel van de ligweide van De Papiermolen.