Bereikbaarheid & Verkeer

Qbuzz nog twee jaar langer busvervoerder in Groningen

Qbuzz blijft nog tot eind 2019 het busvervoer in Groningen en Drenthe verzorgen. Dat heeft het dagelijks bestuur van het OV-bureau Groningen Drenthe besloten. Het contract loopt tot eind 2017 en wordt nu tot eind 2019 verlengd.


Leestijd: 2 minuten

Het OV-bureau verlengt de concessie omdat het tevreden is over Qbuzz en om voor de periode van grote werkzaamheden in onder meer de steden Groningen en Assen een goed ingewerkte busvervoerder te hebben. Voorzitter Mark Boumans: “We hebben met Qbuzz afspraken gemaakt over investeringen in het openbaar vervoer in de komende jaren die voordelen opleveren voor de busreiziger en het milieu”.

Voordelen voor reiziger en milieu

De verlenging van de concessie zoals deze met Qbuzz is afgesproken levert ten eerste een substantieel financieel voordeel op, van in totaal zo’n 11 miljoen euro. Hiermee worden de tekorten die ontstaan door een teruglopende rijksbijdrage voor de jaren 2016 t/m 2019 grotendeels opgelost. Voor de jaren 2016 en 2017 hoeft het OV-bureau niet te bezuinigen op het openbaar vervoer per bus en ook voor de jaren 2018 en 2019 blijven eventuele bezuinigingen tot een minimum beperkt.

Qbuzz zal al in 2015 investeren in nieuw materieel om op die manier bij te dragen aan een schoon en duurzaam openbaar vervoer. Zo worden 50 bussen vervangen door de allernieuwste en zeer schone Euro 6-bussen. Het Q-link netwerk rondom de stad Groningen wordt daarnaast uitgebreid met een nieuwe Q-link-lijn. Dat is mogelijk de lijn van Airport Eelde via P+R Haren naar Groningen. Ook hier zullen nieuwe, schonere Euro 6-bussen worden ingezet.

Verder zal Qbuzz investeren in verschillende pilots. Groninger wethouder Paul de Rook is enthousiast. “In de stad Groningen komen twee volledig elektrische bussen en Qbuzz gaat meewerken aan een onderzoek om met waterstofbussen tussen Delfzijl en Groningen te gaan rijden. Daarmee zijn we goed op weg met de transitie naar nieuwe brandstoffen en dus duurzamer OV in ons gebied”.

Ten slotte zal Qbuzz in overleg met het OV-bureau en gemeenten actief werken aan het stimuleren van het gebruik van het openbaar vervoer door reizigers die anders met het gemeentelijk doelgroepenvervoer reizen. "Met het verlengen van de concessie krijgen we genoeg ruimte om samen met de gemeenten en de vervoerder Qbuzz pilots op te zetten en actief te zoeken naar manieren om het reguliere OV en het doelgroepenvervoer te integreren. De ervaringen die we hierbij opdoen, gaan we gebruiken in de nieuwe concessie", licht gedeputeerde Henk Brink toe.

Voorbehoud

Het besluit om de concessie met twee jaar te verlengen moet nog goedgekeurd worden door de provincie.