bereikbaarheid-verkeer

26 okt 2016, 09:09

Provincie steekt extra geld in onderhoud wegen en kanalen

Provincie steekt extra geld in onderhoud wegen en kanalen

De provincie Groningen steekt de komende vier jaar jaarlijks bijna 16 miljoen euro in het onderhoud aan wegen en kanalen. In 2015 bleek dat de provincie een achterstand heeft op het gebied van onderhoud aan wegen, bruggen en kanalen. Om die achterstand de komende jaren in te lopen, wordt nu extra geïnvesteerd.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

De Noordelijke Rekenkamer constateerde in 2015 dat de provincie achterliep met het onderhoud. Daarnaast werden de keuzes die de provincies maakte op dat gebied onvoldoende onderbouwd waren. Op basis van die kritiek heeft het provinciebestuur daarom nu een vierjarig programma gepresenteerd, waarin duidelijk is aangegeven waar de komende jaren onderhoud zal worden gepleegd.

Daarbij gaat het om het onderhoud van de wegen en kanalen zelf, maar ook van bruggen, tunnels en viaducten. Ook vindt de komende jaren extra onderhoud plaats aan bruggen, wegen en fietspaden en worden flinke delen van de oeverbescherming langs vaarwegen vervangen.

Dit voorjaar heeft de provincie extra geld toegezegd voor beheer en onderhoud van de infrastructuur.  Op ongeveer vijftien provinciale wegen vindt groot onderhoud plaats, zoals  aan de N361 tussen Groningen en Lauwersoog en de N363 tussen Winsum en Roodeschool. Grote delen van de oeverbescherming worden vervangen langs het Noord-Willemskanaal, het Winschoterdiep, het Oude Eemskanaal en het A.G. Wildervanckkanaal. Ook is er geld beschikbaar gesteld voor de vervanging van het schip waarmee de provincie inspecties uitvoert.

Duurzaamheid
In het meerjarenprogramma onderhoud is er veel aandacht voor duurzaamheid. Bij elk onderhoudsproject wordt volgens de provincie gekeken hoe dit zo duurzaam mogelijk kan worden aangepakt. De provincie werkt samen met bedrijven en kennisinstellingen in de ontwikkeling en het testen van duurzame technieken hiervoor. Een voorbeeld daarvan is de proef met asfalt dat tegelijkertijd stil en reflecterend is op de provinciale weg N980 tussen
Oldekerk en Sebaldeburen. Het aspect duurzaamheid komt ook naar voren in energiezuinige straatverlichting en in de dienstauto's die de provincie gebruikt.

Aanbevelingen Noordelijke Rekenkamer
Provinciale Staten hebben drie aanbevelingen van de Noordelijke Rekenkamer overgenomen. Eén daarvan is het opzetten van een onderhoudsmanagementsysteem voor bruggen en sluizen, waarin de onderhoudsgeschiedenis, de uitkomsten van inspecties en afwijkingen van technische onderhoudstermijnen worden vastgelegd. In het onderhoudsmanagementsysteem van de provincie staat van alle bruggen en sluizen om wat voor type het gaat, hoe oud ze zijn en welk onderhoud nodig is. Het systeem is nu de basis waarop de provincie baseert welk onderhoud nodig is.