bereikbaarheid-verkeer

25 mei 2016, 15:03

Provincie peilt meningen gebruikers fietspad Groningen-Hoogezand

Provincie peilt meningen gebruikers fietspad Groningen-Hoogezand

De provincie houdt een enquête onder de gebruikers van het fietspad tussen Groningen en Hoogezand. De provincie wil weten wat ze vinden van de veiligheid op het fietspad.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

Fietsers en omwonenden geven aan dat ze zich geregeld onveilig voelen op het fietspad. De meest gehoorde klachten zijn dat fietsers en bromfietsers  vaak te hard rijden, de kruisingen onoverzichtelijk zijn en de verlichting te wensen overlaat. Daarom worden er maatregelen genomen om de verkeersveiligheid te verbeteren. Zo zijn bijvoorbeeld kort geleden op de meeste kruispunten op het traject bromfietsdrempels aangelegd. Daarnaast wordt onderzocht welke markeringen het beste kunnen worden toegepast op het fietspad.

De provincie wil nu de mening horen van gebruikers van het fietspad en de automobilisten die het fietspad kruisen. Wat vinden zij van de veiligheid op de kruispunten van het fietspad en welke maatregelen kunnen volgens hen worden genomen om de veiligheid te verbeteren?

De enquête is te vinden op de website www.fietspadhoogezand-groningen.nl.