bereikbaarheid-verkeer

17 feb 2016, 10:10

Projectbureau presenteert aanpassingen Ring Zuid

Projectbureau presenteert aanpassingen Ring Zuid

Projectbureau Aanpak Ring Zuid presenteert vanmiddag in aanwezigheid van vertegenwoordigers van de provincie, de gemeente en Rijkswaterstaat de aanpassingen die zijn gedaan in het tracébesluit voor de zuidelijke ringweg.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

Het eerder vastgestelde tracébesluit werd door omwonenden aangevochten. De Raad van State oordeelde dat in de plannen beter moet worden gekeken naar de aantasting van de privacy. Daarom zijn er nu maatregelen bedacht om inkijk te beperken.

Daarnaast heeft Aanpak Ring Zuid nader onderzoek gedaan naar de verkeersveiligheid, onderzocht of er geluidwerende maatregelen mogelijk zijn voor één woning en is er gekeken kijken welke invloed de plannen hebben op de vleermuizenpopulatie.