bereikbaarheid-verkeer

12 feb 2016, 09:09

Projectbureau op tijd klaar met aanpassingen Ring Zuid

Projectbureau op tijd klaar met aanpassingen Ring Zuid

De aanpassingen aan het project van de nieuwe zuidelijke ringweg zijn op tijd klaar. Het projectbureau moest van de Raad van State de plannen op vijf punten aanpassen. RTV Noord meldt vrijdag dat Aanpak Ring Zuid precies 24 weken de tijd kreeg om de aanpassingen in te voeren en dat gaan ze halen.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

Het Tracébesluit van de minister werd door omwonenden aangevochten. Zij wilden onder andere bij De Papiermolen een extra fietstunnel onder de ringweg door. Het projectbureau blijft echter bij een loopbrug.

Ook wilde de Raad van State dat er beter wordt gekeken naar de aantasting van de privacy. Er komen maatregelen om inkijk te beperken. Het projectbureau heeft nader onderzoek gedaan naar de verkeersveiligheid, onderzocht of er geluidwerende maatregelen mogelijk zijn voor één woning en moest kijken welke invloed de plannen hebben op de vleermuizenpopulatie.

Zodra de aanpassingen klaar zijn, worden die gepubliceerd. Tegenstanders kunnen dan opnieuw beroep aanspannen bij de Raad van State.