bereikbaarheid-verkeer

28 jun 2017, 11:11

Proef met damwanden aan de H.L. Wichersstraat (VIDEO)

Meten is weten: onder dat motto voert Combinatie Herepoort half juni twee weken een proef uit met het plaatsen van damwanden. Dit gebeurt aan de H.L. Wichersstraat, op het terrein tegen de ringweg aan, waar rond de jaarwisseling woningen zijn afgebroken. Op deze plek wordt straks een deel van de verdiepte ligging aangelegd. “Deze proef geeft ons een unieke kans om erachter te komen wat de beste manier is om de damwanden te plaatsen, met zo min mogelijk hinder en risico’s voor de omgeving.” Aldus Thomas Nolte, hoofduitvoerder van de verdiepte ligging bij aannemer Combinatie Herepoort.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

Een groot deel van de zuidelijke ringweg wordt verdiept aangelegd. Tussen het Europaplein en de Hereweg verdwijnt de weg zo’n 6 meter onder de grond. Er moet ongeveer 2,7 kilometer aan damwanden worden geslagen. Dat zijn stalen ‘planken’ van zo’n 1,40 meter breed en 25 meter lang. De proef is er om te kijken hoe makkelijk of minder makkelijk dat gaat. Ook moet duidelijk worden wat de beste techniek is om hinder voor de direct omwonenden zo veel mogelijk te beperken.

Meten is weten, ook voor de omwonenden
De proef met de damwanden biedt de kans om in de praktijk eventuele hinder voor de woningen in de directe omgeving te meten. In de Wichersstraat zijn allerlei meters aan de woningen en in de buurt, zodat er een reëel beeld is van hoe betrouwbaar deze voorspellingen zijn.

Proefsleuf
Naast de damwanden wordt een proefsleuf gegraven, om met eigen ogen de ondergrond te kunnen zien. “We weten op basis van onderzoek wat de ondergrond hier is", zegt Nolte. "Het gaat om een laag keileem uit de tijd dat de Hondsrug gevormd is, met daaronder zand. Maar het is altijd goed als je dit zelf kunt constateren. We doen bovendien een pompproef om een nog beter beeld te krijgen van de ondergrond en om de grondwaterstand tijdens de bouw beter te kunnen reguleren. Met deze proef zijn we nog beter voorbereid op de bouw van de verdiepte ligging.”