bereikbaarheid-verkeer

07 mei 2016, 08:08

Plannen voor nieuwe Gerritkrol-brug en extra autoverbinding in Stad Groningen

Plannen voor nieuwe Gerritkrol-brug en extra autoverbinding in Stad Groningen

Dinsdag zullen de nieuwste voorstellen worden gepresenteerd voor de vervanging van de Gerrit Krolbrug en voor een nieuwe autoverbinding.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

Stad en provincie Groningen presenteren komende dinsdag 10 mei de resultaten van een onderzoek naar de vervanging van de Gerrit Krolbruggen bij de Korreweg en voor de aanleg van een nieuwe verbinding in de Oosterhamrikzone. Dat gebeurt tijdens een inloopbijeenkomst over de voortgang van de plannen over vervanging van de Gerrit Krolbruggen en een nieuwe verbinding in de Oosterhamrikzone.

Hogere schepen
 

Rijkswaterstaat en de provincies Groningen en Friesland werken samen aan de verbetering van de hoofdvaarweg Lemmer-Delfzijl. In de toekomst moeten grotere, langere en hogere schepen gebruik kunnen maken van deze vaarweg. Het Van Starkenborghkanaal en de bijbehorende bruggen zijn onderdeel van deze verbetering; zo ook de Gerrit Krolbruggen.

Provincie en gemeente Groningen werken samen aan de planstudie voor de vervanging van de bruggen en aan het vraagstuk dat daarmee nauw samenhangt: de verbinding in de Oosterhamrikzone. De provincie neemt het voortouw bij de vervanging van de Gerrit Krolbruggen, de gemeente bij de nieuwe verbinding in de Oosterhamrikzone.  

Extra autoverbinding ring Oost

De provincie Groningen presenteert  dinsdag tijdens de bewonersbijeenkomst haar voorkeursvariant voor de vervanging van de Gerrit Krolbruggen.

De gemeente Groningen heeft inmiddels nader onderzoek gedaan naar de nieuwe verbinding in de Oosterhamrikzone. De uitkomst van dat onderzoek bevestigt eerdere conclusies dat een extra autoverbinding met Ring Oost noodzakelijk is om de Korrewegwijk, de Oosterparkwijk, Binnenstad Oost en het UMCG in de toekomst bereikbaar te houden.

De bijeenkomst vindt plaats op:

Dinsdag 10 mei 2016 van 16.00 tot 20.00 uur
in het woonservicecentrum Oosterparkheem
Merelstraat 100, Groningen.