bereikbaarheid-verkeer

26 nov 2015, 18:06

Plannen voor Hoofdstation/Groningen Spoorzone nu voor iedereen ter inzage

 Plannen voor Hoofdstation/Groningen Spoorzone nu voor iedereen ter inzage

De plannen voor Groningen Spoorzone krijgen steeds verder vorm. Vanaf vandaag kan iedereen reageren op het voorontwerp bestemmingsplan Hoofdstation. Als het uiteindelijke bestemmingsplan in de loop van volgend jaar door de gemeenteraad wordt vastgesteld, kan de aanbesteding starten.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

Vanaf vandaag tot en met woensdag 23 december ligt het voorontwerp bestemmingsplan Hoofdstation vier weken ter inzage voor reactie. Dit bestemmingsplan wordt aangepast om de ombouw van het Hoofdstation mogelijk te maken. Iedereen kan op deze eerste versie van het aangepaste bestemmingsplan, het voorontwerp bestemmingsplan, reageren.

 

Omdat nog niet duidelijk is of de PostNL-locatie wel of niet bij het project Groningen Spoorzone betrokken kan worden, staan in het voorontwerp bestemmingsplan twee varianten van de busonderdoorgang. Een variant waarbij wordt uitgegaan van de vastgestelde plannen waarbij de busonderdoorgang schuin onder de sporen doorgaat en het PostNL-pand blijft staan.

 

En een tweede variant waarbij de PostNL-locatie bij Groningen Spoorzone wordt betrokken en er een korte busonderdoorgang komt met groene inpassing. Reageren kan op beide varianten. Alle effecten, waaronder geluid en trillingen zijn van beide varianten uitgerekend en bij het voorontwerp bestemmingsplan gevoegd.

 

 

In een bestemmingsplan moet rekening gehouden worden met mogelijke toekomstige ontwikkelingen. En zo’n mogelijke ontwikkeling is de verhuizing van het busstation van de voorkant van het Hoofdstation naar de achterkant. Dat is een wens van de gemeente omdat het huidige busstation niet toegankelijk is voor iedereen en ook te klein is.

 

 

Er is nog geen besluit genomen over het verhuizen van het busstation. Toch houdt het bestemmingsplan er al rekening mee. Het daadwerkelijke besluit tot verplaatsing volgt later. Vanaf de eerste helft van volgend jaar gaat Groningen Spoorzone het gesprek met omgeving aan over het verhuizen van het busstation.

 

Inloopspreekuur op dinsdag 8 december, van 19:00 uur tot 21:00 uur in de Puddingfabriek

 

Iedereen die meer wil weten over het voorontwerp bestemmingsplan Hoofdstation, of technische vragen heeft over bijvoorbeeld geluidseffecten is van harte welkom bij het spreekuur op dinsdag 8 december in de Puddingfabriek, Viaductstraat 3-4. Medewerkers van het project Groningen Spoorzone zijn daar van 19:00 uur tot 21:00 uur. Bezoekers kunnen op elk gewenst mome