bereikbaarheid-verkeer

09 feb 2016, 10:10

Plannen voor busloze Grote Markt besproken in gemeenteraad

Plannen voor busloze Grote Markt besproken in gemeenteraad

In de gemeenteraad wordt woensdag gesproken over de plannen voor een busloze Grote Markt in Groningen.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

De raadscommissie Beheer en Verkeer praat woensdag over de definitieve plannen van het college van burgemeester en wethouders voor de Groningse binnenstad. In juni vorig stelde de gemeenteraad al de hoofdlijnen van de plannen vast. Toen al werd duidelijk dat geopteerd werd voor het laten vervallen van de bushaltes op de Grote Markt ten gunste van fietsers en voetgangers. SP en Stadspartij stemden tegen uit zorg over de bereikbaarheid van de binnenstad voor ouderen, zorgbehoevenden en blinden en slechtzienden.

Na een inspraakperiode heeft het college de plannen op een aantal punten veranderd. Zo blijven fietsers in de Oosterstaat welkom. Om de binnenstad ook voor ‘anders mobielen’ bereikbaar te houden, onderzoekt de gemeente drie alternatieven: de Binnenstadsbus (een systeem van kleine pendelbussen), de SunShuttle (een elektrisch treintje) en de Snap-Cab (een elektrische fietstaxi of golfkar). “Bekend is dat niet alle vormen van alternatieve vervoerswijzen door alle partijen als een volwaardige oplossing wordt gezien”, aldus B&W.