bereikbaarheid-verkeer

24 nov 2016, 11:11

Plannen extra sneltrein tussen Groningen en Leeuwarden nu ter inzage

Plannen extra sneltrein tussen Groningen en Leeuwarden nu ter inzage

Uiterlijk 2020 rijden er extra sneltreinen tussen Groningen en Leeuwarden. Het is nu eerst de beurt aan omwonenden en betrokkenen om eventueel een zienswijze in te dienen: het ontwerptracébesluit ligt vanaf morgen, vrijdag, ter inzage. Op verschillende plaatsen naast het spoor worden komende maanden bovendien informatiemarkten georganiseerd.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

In het ontwerptracébesluit staat in detail beschreven welke aanpassingen op het traject Groningen-Leeuwarden worden uitgevoerd en welke maatregelen er worden genomen op het gebied van onder andere geluid. Vanaf vrijdag kunnen mensen een zienswijze indienen. De documenten zijn vanaf dan online te vinden op http://www.platformparticipatie.nl/esgl maar ook op de provinciehuizen van de provincies Fryslân en Groningen zijn de documenten in te zien. Ook in onder andere het gemeentehuis van Groningen liggen de stukken.

Komende tijd worden er verschillende informatiemarkten georganiseerd om belanghebbenden en geïnteresseerden te informeren en vragen te beantwoorden over het project. Deze informatiemarkten vinden eind november en begin december plaats in Groningen, Hoogkerk, Zuidhorn, Buitenpost, Feanwâlden, Hurdegaryp en Leeuwarden.

Volgens de planning gaan er uiterlijk in 2020 meer en ook extra treinen rijden tussen Groningen en Leeuwarden. Sommige deelprojecten, zoals de onderdoorgangen bij de Paterswoldseweg en bij Hurdegaryp, zijn waarschijnlijk eerder klaar. De planning is afhankelijk van eventuele bezwaarprocedures.