bereikbaarheid-verkeer

28 jan 2016, 06:06

Plan opstelterrein Haren ter inzage

Plan opstelterrein Haren ter inzage

Het aangepaste inpassingsplan ‘Opstelterrein De Vork Essen – Haren’ ligt vanaf donderdag ter inzage. Het plan gaat over de aanleg van een opstelterrein voor treinen in de gemeente Haren.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

Het opstelterrein komt ter hoogte van Essen, bij de splitsing van de spoorlijnen richting Zuidbroek en Zwolle. Doordat er meer treinen gaan rijden en er op het Hoofdstation Groningen nieuwe perrons bij komen, is het huidige opstelterrein ten zuiden van het Hoofdstation Groningen in de toekomst te klein. Daarom moet het huidige opstelterrein worden verplaatst. Met het inpassingsplan wordt dit mogelijk gemaakt. Naast de aanleg van het opstelterrein, voorziet het inpassingsplan ook in landschappelijke inrichtingsmaatregelen.

Het plan ligt ter inzage in het Provinciehuis in Groningen en het gemeentehuis in Haren. Tot en met 10 maart kan beroep worden ingesteld.