bereikbaarheid-verkeer

26 aug 2015, 08:08

Opstelterrein voor treinen tussen Groningen en Haren: plan De Vork Essen-Haren ligt ter inzage

Opstelterrein voor treinen tussen Groningen en Haren: plan De Vork Essen-Haren ligt ter inzage

Tot en met woensdag 30 september 2015 ligt het ontwerp-Provinciaal inpassingsplan ‘Opstelterrein De Vork Essen – Haren’  ter inzage. Dat meldt de website van Groningen Spoorzone. Dit plan voorziet in de aanleg van een opstelterrein voor treinen in het gebied tussen Groningen en Haren, vlakbij de splitsing van de sporen richting Zuidbroek en Zwolle.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

Het laten rijden van meer treinen en de aanleg van nieuwe perrons op het Hoofdstation Groningen vragen meer ruimte. Daardoor zal het huidige opstelterrein ten zuiden van het Hoofdstation Groningen te klein worden. Vandaar dat het huidige opstelterrein moet worden verplaatst.

Naast de aanleg van het opstelterrein, voorziet het ontwerp-Provinciaal inpassingsplan ook in landschappelijke inrichtingsmaatregelen. De aangrenzende agrarische gronden, voor zover gelegen ten noorden van de Noorderzanddijk, zijn eveneens in het ontwerp-plan meegenomen.

Meer hierover leest u op de website van Groningen Spoorzone.