bereikbaarheid-verkeer

05 dec 2016, 10:10

Opknapbeurt voor fietsverbinding Groningen – Ten Boer; woensdag inloopbijeenkomst in Lewenborg

Opknapbeurt voor fietsverbinding Groningen – Ten Boer; woensdag inloopbijeenkomst in Lewenborg

De gemeente Groningen gaat in de loop van 2017 de fietsverbinding tussen de Lijzijde en de Stadsweg verbeteren. De route moet veiliger en aantrekkelijker worden gemaakt voor fietsers.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

De gemeente heeft samen met de bewonersorganisatie en de Fietsersbond gekeken naar verbeteringen waardoor het fietspad veiliger en comfortabeler wordt. In het voorlopige ontwerp voor Midscheeps staan plannen voor een nieuwe fietsoversteek over de Lijzijde en de Loefzijde, waarbij de fiets voorrang krijgt ten opzichte van het overige verkeer. Ook zijn er verbeteringen gepland bij de Lichtboei.

 

Inloopbijeenkomst

 

Komende woensdag 7 december organiseert de gemeente Groningen een inloopbijeenkomst voor omwonenden en overige geïnteresseerden. Deze vindt plaats tussen 17.00 en 20.00 uur in Wijkcentrum “Het Dok” aan de Kajuit 4 in Lewenborg. Hier wordt het voorlopig ontwerp van de plannen voor het fietspad Midscheeps getoond. De mening van de aanwezigen wordt gebruikt als input voor het definitief ontwerp.


Het definitieve ontwerp volgt begin 2017, dan wordt ook duidelijk of er genoeg geld is voor alle verbeteringen.