bereikbaarheid-verkeer

28 feb 2017, 10:10

Ontwerpbesluit tijdelijke wegen ter inzage

Ontwerpbesluit tijdelijke wegen ter inzage

Het Ontwerpbesluit voor de aanleg van vier tijdelijke wegen ligt momenteel ter inzage. Wie het niet eens is met de plannen kan tot en met 22 maart een zienswijze indienen.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

De Combinatie Herepoort gaat tijdens de ombouw van de zuidelijke ringweg vier tijdelijke wegen aanleggen. Dat zorgt voor een stabiele en veilige verkeerssituatie en geeft de aannemer de ruimte om snel de nieuwe wegen en viaducten te bouwen. In februari heeft Combinatie Herepoort hierover vier inloopbijeenkomsten georganiseerd.

Ontwerpbesluit
Voor de aanleg van de tijdelijke wegen heeft Combinatie Herepoort in november vorig jaar een omgevingsvergunning aangevraagd. De gemeente heeft hierover op 8 februari een Ontwerpbesluit genomen. Het besluit ligt zes weken ter inzage bij de gemeente, dus tot 22 maart. Tot die datum kan een zienswijze worden ingediend.

Het gaat om plannen voor onder ander een tijdelijke weg op de noordbaan. Deze tijdelijke weg is nodig om de bouw van het verdiepte weggedeelte tussen de Hereweg en het Oude Winschoterdiep mogelijk te maken. Daarnaast gaat het om een tijdelijke omleiding van de A28 bij de Brailleweg en een tijdelijk kruispunt bij het Julianaplein. Tot slot gaat het om een tijdelijke omleiding bij Vrijheidsplein: vanaf het voorjaar van 2018 tot 2021 wordt het verkeer vanaf de westelijke ringweg richting het Julianaplein omgeleid via een tijdelijke lus nabij de aansluiting Laan Corpus den Hoorn.

Voor meer informatie: www.aanpakringzuid.nl/actueel/nieuws/ontwerpbesluit-tijdelijke-wegen-ter-inzage