bereikbaarheid-verkeer

07 jun 2019, 10:10

Onderwijs werkt ambitieus verder aan een bereikbare stad

Onderwijs werkt ambitieus verder aan een bereikbare stad

Onderwijsinstellingen in Groningen gaan door met maatregelen als anders roosteren, fietsstimulering en het ontmoedigen van parkeren bij school. De maatregelen zijn gericht op zowel studenten als werknemers en moeten de bereikbaarheid van de stad te vergroten. Donderdag 6 juni, tijdens een onderwijsbijeenkomst van Groningen Bereikbaar, gaven de onderwijsinstellingen aan dat ze zich ook komende tijd in willen zetten voor een bereikbare stad.

 

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

Alle onderwijsinstellingen geven aan ambities hebben op het gebied van bereikbaarheid. Ze willen bestaande maatregelen uitbreiden en in stand houden, maar kijken ook naar nieuwe manieren om anders reizen te stimuleren. Verschillende instellingen wijzigen het parkeerbeleid, waardoor er parkeerplaatsen verdwijnen en personeel gedwongen wordt anders te reizen of ze bieden leenauto’s aan. Het onderwijs gaat verder met OV- en fietsstimulering. Ook het gebruik van P+R-terreinen wordt gestimuleerd.

Mbo-instellingen geven aan door te willen met het anders roosteren. Verder kijken ze naar andere tijdstippen van vergaderingen en leeft het idee om zelfs buiten de stad te vergaderen. Daarnaast zijn ze op zoek naar een gezamenlijke aanpak voor deelfietsen. Voor het vervoer tussen de onderwijslocaties worden ook e-bikes en elektrische bakfietsen ingezet.

Succes

Zes jaar geleden hebben verschillende mbo-, hbo- en wo-instellingen en scholen voor voortgezet onderwijs aangegeven actief bij te dragen aan het bereikbaar houden van de stad. Inmiddels is er veel gebeurd om studenten en personeel op een andere manier of buiten de spits te laten reizen.  Het grootste succes wordt behaald met het anders roosteren. Hierdoor beginnen lessen later waardoor er dagelijks ruim 950 scholieren minder per dag in de OV-spits reizen.