bereikbaarheid-verkeer

26 jan 2017, 10:10

Ondernemers uit zuid-oostkant Stad bijgepraat: wat gaat er komende jaren gebeuren rond zuidelijke ringweg?

Ondernemers uit zuid-oostkant Stad bijgepraat: wat gaat er komende jaren gebeuren rond zuidelijke ringweg?

Ondernemers uit alle delen van de stad zullen direct of indirect te maken gaan krijgen met de aanpak van de zuidelijke ringweg de komende jaren. Maar de bedrijven die er het meest van zullen merken, zijn waarschijnlijk die op het bedrijventerrein zuid-oost, grenzend aan de zuidelijke ringweg. Om hen zo precies mogelijk te vertellen wat er allemaal gaat gebeuren organiseerde de Vereniging Bedrijven Zuid Oost (VBZO) deze week een informatiebijeenkomst waar Bert Kramer, omgevingsmanager van aannemer Combinatie Herepoort, alle naderende maatregelen op een rijtje zette.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

De informatiebijeenkomst werd gehouden in het pand van de Noorderpoort-opleiding Automotive aan de Bornholmstraat. De aanwezige ondernemers hadden uiteraard veel vragen aan Bert Kramer, omgevingsmanager van aannemer Combinatie Herepoort, en aan de vertegenwoordigers van Groningen Bereikbaar. Die staken niet onder stoelen of banken dat de werkzaamheden ook voor de bedrijvenparken Zuidoost grote consequenties hebben, zo meldt de Groninger Ondernemers Courant in een verslag van de bijeenkomst.

 

Met name de aansluiting Europaweg – Ring Zuid zal in 2018 / 2019 in de avondspits een bottleneck worden, zo verwacht Combinatie Herepoort. Het verkeer moet daar straks vanaf de Europaweg invoegen op de tijdelijke weg die aan de noordkant van de huidige ringweg komt. Deze weg krijgt wel twee rijbanen, maar die worden smaller dan de huidige rijbanen. Combinatie Herepoort gaf aan dat er druk gewerkt wordt aan het bekijken van mogelijke verbeteringen, zoals een vrije rechtsaffer, herinrichting van het noordelijke kruispunt Europaweg – N7 of aanpassing van de verkeerslichten op het zuidelijke kruispunt.

 

Veel vragen, maar ook suggesties

 

Zuidoost kent veel bedrijven die ook met zwaar transport werken. De vraag of er een breedtebeperking gaat gelden, is iets dat nader uitgewerkt moet worden. Een vertegenwoordiger van de roeivereniging vroeg zich af of materiaal ook over het water vervoerd gaat worden. Dat is heel goed mogelijk, maar ook dit wordt nader uitgewerkt als de plannen in de fase van het Uitvoeringsontwerp komen.


Extra parkeerdruk is een zorg, als mensen de ringweg gaan mijden. Groningen Bereikbaar gaf aan dat de P+R-capaciteit momenteel fors uitgebreid wordt aan alle kanten van de stad, waarbij ook zeer frequente nieuwe OV-verbindingen gerealiseerd worden.Naar aanleiding hiervan werd de vraag gesteld of de verbinding tussen P+R Hoogkerk en Zuidoost verbeterd kan worden. Hier wordt op gestudeerd, op een directe verbinding met het Europapark.

 

Belangrijk blijft natuurlijk dat bedrijven actueel op de hoogte zijn van de verkeerssituatie. Op de vraag of er een app komt, antwoordde Groningen Bereikbaar dat er druk gewerkt wordt aan een app aansluitend op de hinderkaart met actuele reisadviezen.

 

Oproep: kom met suggesties!

 

Tot slot stond een ondernemer op met een oproep aan alle ondernemers om zelf na te denken wat je met je eigen mensen kunt doen om de druk op de ringweg te verminderen. Andere werktijden, anders reizen, kom met suggesties en denk allemaal na hoe we gezamenlijk de ring kunnen ontlasten, om allemaal zo goed mogelijk bereikbaar te blijven tijdens deze mega-operatie, aldus de oproep.

 

Ondernemers die hiervoor suggesties hebben, kunnen altijd terecht bij de Infra-commissie van VBZO.

Zie voor alle informatie www.vbzo.nl

 

(Foto: www.groc.nl)