bereikbaarheid-verkeer

06 feb 2017, 09:09

Omwonenden zuidelijke ringweg verenigen zich in ORZO

Omwonenden zuidelijke ringweg verenigen zich in ORZO

Tientallen omwonenden van de zuidelijke ringweg hebben zich verenigd in bewonersorganisatie ORZO. De ORZO ( wat staat voor Omwonenden Ring Zuid Oosterpoort) wil tijdens de werkzaamheden aan de  zuidelijke ring als gesprekspartner fungeren en een vinger aan de pols houden bij bouwcombinatie Herepoort.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

Jos Allersma van de ORZO benadrukt het dat de ORZO geen actiegroep is en zeker niet tegen de plannen is. Maar als direct belanghebbenden houden we graag een vinger aan de pols, zegt hij in het Dagblad van het Noorden. Bij de ORZO zijn bewoners van de Oosterpoort aangesloten, maar ook inwoners van De Linie en De Meeuwen.

Volgens Allersma heeft de ORZO alle vertrouwen in de aannemer, maar is er ook ongerustheid, onder andere over de 100 parkeerplekken die zullen verdwijnen, mogelijke geluidsoverlast en eventuele schade aan woningen.

De ORZO wil graag meer invloed uitoefenen op de tijdelijke noodweg, lawaai, de gevolgen voor gezondheid en bouwverkeer.