bereikbaarheid-verkeer

10 nov 2016, 10:10

Nieuwe krant Groningen Bereikbaar deze week op de mat

Nieuwe krant Groningen Bereikbaar deze week op de mat

Bij zo’n 300.000 huishoudens in grote delen van Groningen en Drenthe valt deze week de nieuwe huis-aan-huiskrant van Groningen Bereikbaar op de mat. In deze editie is er volop aandacht voor de Aanpak Ring Zuid.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

De editie die deze week verschijnt, bevat een speciaal katern over de wijze waarop Combinatie Herepoort de zuidelijke ringweg gaat ombouwen. Er is een planning van de werkzaamheden in de krant te vinden en ook wordt toegelicht wat er gebeurt om de stad tijdens de ombouw bereikbaar te houden.

Verder komen Ton Swanenberg en Thomas Brand aan het woord, de directeuren van respectievelijk Aanpak Ring Zuid en Combinatie Herepoort. Stadshistoricus Beno Hofman is in de geschiedenis gedoken van de stadspoort waarnaar de aannemerscombinatie is vernoemd: de Herepoort.

De krant bevat verder informatie over projecten als Groningen Spoorzone, de wijzigingen in de binnenstad voor fietsers en bussen en de vernieuwing van station Assen. Ook is er weer een actuele overzichtskaart van alle bereikbaarheidsprojecten in en rond de stad.

Bijlage
De krant zit als bijlage bij de plaatselijke huis-aan-huisbladen Groninger Gezinsbode, Gezinsblad Assen, HS-krant, Noorderkrant, Veendammer, Roder Journaal en Westerkwartier. Daarnaast is de krant verkrijgbaar in het informatiecentrum van Groningen Vernieuwt op de Grote Markt, de bussen van Q-Buzz en de noordelijke treinen van Arriva. De oplage is verhoogd tot 300.000 exemplaren.