bereikbaarheid-verkeer

08 mrt 2017, 09:09

Nieuwe bomen rond Helperzoomvijver

Nieuwe bomen rond Helperzoomvijver

Aanpak Ring Zuid begint woensdag met het planten van elf bomen en diverse struiken aan de noordwestzijde van de Helperzoomvijver. De aanplant van het groen maakt deel uit van maatregelen die Aanpak Ring Zuid neemt om het voedselgebied van de watervleermuizen bij de vijver te beschermen, zo meldt de website van Aanpak Ring Zuid.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

Aan de zuidzijde van het vijver, langs het Helperpad, zijn kortgeleden bomen en struiken gekapt. Dit was nodig voor de bouw van de Helperzoomtunnel. Zonder verdere maatregelen zou de bomenkap ten koste kunnen gaan van de vleermuizen bij de vijver. Voor hen is de vijver een belangrijke voedselplek. Ze eten de vliegjes die boven de vijver rondvliegen.

Om deze voedselplek in stand te houden, neemt Aanpak Ring Zuid in overleg met de Provincie Groningen maatregelen om de vijver zo windvrij mogelijk te maken. Zo komt er tijdens de bouwwerkzaamheden een tijdelijk scherm langs het Helperpad. Ook komen er extra bomen en struiken aan de noordwestzijde van de vijver.

Nieuwe bomen en planten
In totaal worden er bij de noordwesthoek van de vijver elf bomen aangeplant: zeven treurwilgen, twee schietwilgen en twee fladderiepen. Verder worden er hazelaars en sleedoorns geplant. Ook verderop langs de Helperzoom komen extra struiken.