bereikbaarheid-verkeer

19 dec 2016, 10:10

Nieuw te bouwen Crematorium Hoendiep straks via voorrangskruising bereikbaar

Nieuw te bouwen Crematorium Hoendiep straks via voorrangskruising bereikbaar

Het nog te bouwen crematorium aan het Hoendiep is in de toekomst bereikbaar via een voorrangskruising met de U.T. Delfiaweg. Ook komt er ruimte tussen de hoofdrijbaan en het fietspad langs het Hoendiep. Hierdoor kunnen automobilisten van en naar het crematorium de verschillende verkeersstromen veiliger kruisen. Dat staat in het ontwerpbestemmingsplan waarover mensen zienswijzen kunnen indienen.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

Initiatiefnemers voor het plan voor een nieuw crematorium zijn Algemeen Belang Uitvaartverzorging en coöperatie DELA. De uitvaartfaciliteit bestaat uit een nieuw uitvaartcentrum, dat het huidige centrum aan de Esdoornlaan vervangt, en een tweede crematorium voor de stad en omgeving.De gronden zijn momenteel nog gemeente-eigendom en zullen worden verkocht aan AB / DELA. Zowel in kwantitatieve als kwalitatieve zin is de behoefte aan deze nieuwe uitvaartfaciliteit vastgesteld, ook rekening houdend met de komst van een nieuw crematorium in Tynaarlo. Met name de kwalitatieve behoefte is pregnant, omdat in de stad momenteel geen uitvaartfaciliteit bestaat voor alle wensen van de klant op één locatie .

 

Ook de landelijke setting, de mogelijkheden voor buitenplechtigheden, asbestemming ter plekke, het bedienen van verschillende doelgroepen en duurzaamheid zijn eigenschappen die de faciliteit kwaliteit geven. Als randvoorwaarde hebben B en W van Groningen meegegeven dat het gebied openbaar wordt gemaakt in het verlengde van en aansluitend op het Westpark.


Een landschappelijk inpassing in het groen als voorentree van het Westpark is onderdeel van het ontwerp voor de uitvaartfunctie. Op die manier wordt het Westpark aangesloten op het Hoendiep en beter bereikbaar voor wandelaars. Er is tussen het terrein van de uitvaartfaciliteit en de aangrenzende percelen groene ruimte gelaten waar geen uitvaartactiviteiten kunnen plaatsvinden. Beweiding door schapen vanuit een aangrenzend perceel is als mogelijkheid in het plan opgenomen.


Het terrein wordt op het Hoendiep ontsloten in de vorm van een voorrangskruispunt ter plaatse van de aansluiting met de U.T. Delfiaweg. Vanwege de verkeersveiligheid zal er tussen de hoofdrijbaan en het fietspad langs het Hoendiep opstelruimte voor het autoverkeer gecreëerd worden waardoor automobilisten van en naar het crematorium in twee etappes de verschillende verkeersstromen kunnen kruisen.De berekende toename van verkeersbewegingen door de uitvaartfaciliteit is zodanig dat verder geen onacceptabel lange wachtrijen ontstaan. Het verkeer op het Hoendiep zal nauwelijks hinder ondervinden van de extra aansluiting, zo schrijven B en W van Groningen in hun voorstel aan de gemeenteraad.